06:10:02 Thu 20/04/2017 Kingston Flow 18.218 m3/s
06:01:00 Thu 20/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.76 deg C
10:05:00 Thu 20/04/2017 Kingston Flow 17.371 m3/s
10:05:01 Wed 19/04/2017 Kingston Flow 18.763 m3/s
06:10:02 Wed 19/04/2017 Kingston Flow 17.652 m3/s
06:01:00 Wed 19/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.33 deg C
10:05:00 Tue 18/04/2017 Kingston Flow 19.424 m3/s
06:10:02 Tue 18/04/2017 Kingston Flow 21.125 m3/s
06:01:00 Tue 18/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.49 deg C
10:05:01 Mon 17/04/2017 Kingston Flow 19.673 m3/s
06:10:02 Mon 17/04/2017 Kingston Flow 19.445 m3/s
06:01:00 Mon 17/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.88 deg C
06:10:01 Sun 16/04/2017 Kingston Flow 17.966 m3/s
06:01:00 Sun 16/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.76 deg C
10:05:00 Sun 16/04/2017 Kingston Flow 19.253 m3/s
10:05:01 Sat 15/04/2017 Kingston Flow 18.610 m3/s
06:10:02 Sat 15/04/2017 Kingston Flow 19.087 m3/s
06:01:00 Sat 15/04/2017 Teddington Lock Temperature 13.04 deg C
06:10:02 Fri 14/04/2017 Kingston Flow 16.989 m3/s
06:01:00 Fri 14/04/2017 Teddington Lock Temperature 13.31 deg C
10:05:02 Fri 14/04/2017 Kingston Flow 16.602 m3/s
10:05:01 Thu 13/04/2017 Kingston Flow 16.712 m3/s
06:10:02 Thu 13/04/2017 Kingston Flow 17.760 m3/s
06:01:00 Thu 13/04/2017 Teddington Lock Temperature 13.53 deg C
10:05:01 Wed 12/04/2017 Kingston Flow 16.109 m3/s
06:10:01 Wed 12/04/2017 Kingston Flow 17.492 m3/s
06:01:00 Wed 12/04/2017 Teddington Lock Temperature 13.43 deg C
10:05:00 Tue 11/04/2017 Kingston Flow 18.704 m3/s
06:01:00 Tue 11/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.69 deg C
10:05:01 Mon 10/04/2017 Kingston Flow 19.791 m3/s
10:05:00 Sun 09/04/2017 Kingston Flow 25.079 m3/s
06:10:01 Mon 10/04/2017 Kingston Flow 21.208 m3/s
06:01:00 Mon 10/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.96 deg C
06:10:02 Sun 09/04/2017 Kingston Flow 27.305 m3/s
06:01:00 Sun 09/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.50 deg C
10:05:01 Sat 08/04/2017 Kingston Flow 34.605 m3/s
06:10:02 Sat 08/04/2017 Kingston Flow 32.381 m3/s
06:01:00 Sat 08/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.44 deg C
06:10:02 Fri 07/04/2017 Kingston Flow 25.632 m3/s
06:01:00 Fri 07/04/2017 Teddington Lock Temperature 12.16 deg C
10:05:01 Fri 07/04/2017 Kingston Flow 23.912 m3/s
10:05:01 Thu 06/04/2017 Kingston Flow 26.819 m3/s
06:01:00 Thu 06/04/2017 Teddington Lock Temperature 11.90 deg C
10:05:01 Wed 05/04/2017 Kingston Flow 25.663 m3/s
06:10:02 Wed 05/04/2017 Kingston Flow 26.296 m3/s
06:01:00 Wed 05/04/2017 Teddington Lock Temperature 11.85 deg C
10:05:00 Tue 04/04/2017 Kingston Flow 30.558 m3/s
06:01:00 Tue 04/04/2017 Teddington Lock Temperature 11.80 deg C
10:05:01 Mon 03/04/2017 Kingston Flow 29.681 m3/s
10:05:01 Sat 01/04/2017 Kingston Flow 25.005 m3/s
06:10:02 Sun 02/04/2017 Kingston Flow 28.290 m3/s
06:01:00 Sun 02/04/2017 Teddington Lock Temperature 11.84 deg C
10:05:01 Sun 02/04/2017 Kingston Flow 29.715 m3/s
06:01:00 Mon 03/04/2017 Teddington Lock Temperature 11.58 deg C
06:10:02 Sat 01/04/2017 Kingston Flow -1.323 m3/s
06:01:00 Sat 01/04/2017 Teddington Lock Temperature 11.61 deg C
10:05:02 Fri 31/03/2017 Kingston Flow 34.051 m3/s
06:10:02 Thu 30/03/2017 Kingston Flow 39.182 m3/s
06:01:00 Thu 30/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.95 deg C
10:05:01 Thu 30/03/2017 Kingston Flow 34.241 m3/s
06:10:03 Fri 31/03/2017 Kingston Flow 57.973 m3/s
06:01:00 Fri 31/03/2017 Teddington Lock Temperature 11.60 deg C
06:10:02 Wed 29/03/2017 Kingston Flow 35.475 m3/s
06:03:00 Wed 29/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.70 deg C
10:05:00 Wed 29/03/2017 Kingston Flow 38.399 m3/s
06:10:03 Tue 28/03/2017 Kingston Flow 40.469 m3/s
06:01:00 Tue 28/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.20 deg C
10:05:00 Tue 28/03/2017 Kingston Flow 37.960 m3/s
06:10:02 Mon 27/03/2017 Kingston Flow 46.737 m3/s
06:01:00 Mon 27/03/2017 Teddington Lock Temperature 9.83 deg C
10:05:01 Mon 27/03/2017 Kingston Flow 43.674 m3/s
10:05:01 Sun 26/03/2017 Kingston Flow 42.143 m3/s
06:10:01 Sun 26/03/2017 Kingston Flow 41.274 m3/s
06:01:00 Sun 26/03/2017 Teddington Lock Temperature 9.75 deg C
06:10:02 Sat 25/03/2017 Kingston Flow 52.483 m3/s
06:01:00 Sat 25/03/2017 Teddington Lock Temperature 9.55 deg C
10:05:01 Sat 25/03/2017 Kingston Flow 50.808 m3/s
10:05:01 Fri 24/03/2017 Kingston Flow 52.045 m3/s
06:10:01 Fri 24/03/2017 Kingston Flow 55.754 m3/s
06:01:00 Fri 24/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.32 deg C
10:05:01 Thu 23/03/2017 Kingston Flow 52.635 m3/s
06:10:02 Thu 23/03/2017 Kingston Flow 49.337 m3/s
06:01:00 Thu 23/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.32 deg C
10:05:00 Wed 22/03/2017 Kingston Flow 45.977 m3/s
06:10:01 Wed 22/03/2017 Kingston Flow 44.875 m3/s
06:01:00 Wed 22/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.32 deg C
10:05:00 Tue 21/03/2017 Kingston Flow 45.759 m3/s
06:10:02 Tue 21/03/2017 Kingston Flow 45.134 m3/s
06:01:00 Tue 21/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.47 deg C
10:05:01 Mon 20/03/2017 Kingston Flow 43.850 m3/s
06:10:02 Mon 20/03/2017 Kingston Flow 45.115 m3/s
06:01:00 Mon 20/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.96 deg C
10:05:01 Sun 19/03/2017 Kingston Flow 44.081 m3/s
06:01:00 Sun 19/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.60 deg C
06:10:01 Sun 19/03/2017 Kingston Flow 43.115 m3/s
10:05:00 Sat 18/03/2017 Kingston Flow 50.966 m3/s
06:10:01 Sat 18/03/2017 Kingston Flow 49.890 m3/s
06:01:00 Sat 18/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.37 deg C
10:05:00 Fri 17/03/2017 Kingston Flow 52.887 m3/s
06:10:02 Fri 17/03/2017 Kingston Flow 45.763 m3/s
06:01:00 Fri 17/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.64 deg C
10:05:00 Thu 16/03/2017 Kingston Flow 56.014 m3/s
06:10:02 Thu 16/03/2017 Kingston Flow 59.726 m3/s
06:03:00 Thu 16/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.65 deg C
10:05:01 Wed 15/03/2017 Kingston Flow 66.633 m3/s
06:10:02 Wed 15/03/2017 Kingston Flow 74.371 m3/s
06:02:00 Wed 15/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.22 deg C
10:05:01 Tue 14/03/2017 Kingston Flow 61.958 m3/s
06:10:02 Tue 14/03/2017 Kingston Flow 64.982 m3/s
06:01:00 Tue 14/03/2017 Teddington Lock Temperature 10.02 deg C
10:05:01 Mon 13/03/2017 Kingston Flow 62.692 m3/s
06:10:02 Mon 13/03/2017 Kingston Flow 62.971 m3/s
06:01:00 Mon 13/03/2017 Teddington Lock Temperature 9.75 deg C
10:05:01 Sun 12/03/2017 Kingston Flow 59.928 m3/s
06:10:02 Sun 12/03/2017 Kingston Flow 63.047 m3/s
06:01:00 Sun 12/03/2017 Teddington Lock Temperature 9.53 deg C
10:05:00 Sat 11/03/2017 Kingston Flow 60.713 m3/s
06:10:02 Sat 11/03/2017 Kingston Flow 68.053 m3/s
06:01:00 Sat 11/03/2017 Teddington Lock Temperature 9.21 deg C
10:05:00 Fri 10/03/2017 Kingston Flow 76.475 m3/s
06:10:03 Fri 10/03/2017 Kingston Flow 77.081 m3/s
06:01:00 Fri 10/03/2017 Teddington Lock Temperature 8.87 deg C
06:10:01 Thu 09/03/2017 Kingston Flow 88.971 m3/s
06:01:00 Thu 09/03/2017 Teddington Lock Temperature 8.49 deg C
10:05:00 Thu 09/03/2017 Kingston Flow 74.323 m3/s
10:05:00 Wed 08/03/2017 Kingston Flow 102.612 m3/s
06:10:02 Wed 08/03/2017 Kingston Flow 103.361 m3/s
06:01:00 Wed 08/03/2017 Teddington Lock Temperature 8.11 deg C
10:05:01 Tue 07/03/2017 Kingston Flow 109.400 m3/s
06:01:00 Tue 07/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.87 deg C
06:10:02 Mon 06/03/2017 Kingston Flow 115.585 m3/s
06:01:00 Mon 06/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.90 deg C
10:05:01 Mon 06/03/2017 Kingston Flow 123.897 m3/s
10:05:00 Sat 04/03/2017 Kingston Flow 67.730 m3/s
06:10:01 Sun 05/03/2017 Kingston Flow 122.614 m3/s
06:01:00 Sun 05/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.90 deg C
10:05:01 Sun 05/03/2017 Kingston Flow 113.146 m3/s
06:10:02 Sat 04/03/2017 Kingston Flow 60.618 m3/s
06:01:00 Sat 04/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.94 deg C
06:10:02 Fri 03/03/2017 Kingston Flow -1.690 m3/s
06:01:00 Fri 03/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.60 deg C
10:05:02 Fri 03/03/2017 Kingston Flow 57.232 m3/s
06:10:02 Thu 02/03/2017 Kingston Flow 64.984 m3/s
06:01:00 Thu 02/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.52 deg C
10:05:01 Thu 02/03/2017 Kingston Flow 63.010 m3/s
10:05:01 Wed 01/03/2017 Kingston Flow 79.302 m3/s
06:10:02 Wed 01/03/2017 Kingston Flow 107.426 m3/s
06:01:00 Wed 01/03/2017 Teddington Lock Temperature 7.84 deg C
10:05:00 Tue 28/02/2017 Kingston Flow 90.839 m3/s
06:10:01 Tue 28/02/2017 Kingston Flow 88.540 m3/s
06:02:00 Tue 28/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.49 deg C
10:05:01 Mon 27/02/2017 Kingston Flow 48.999 m3/s
06:01:00 Mon 27/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.65 deg C
06:10:02 Mon 27/02/2017 Kingston Flow 50.721 m3/s
06:10:02 Sun 26/02/2017 Kingston Flow 40.277 m3/s
06:01:00 Sun 26/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.20 deg C
10:05:01 Sun 26/02/2017 Kingston Flow 41.092 m3/s
10:05:01 Sat 25/02/2017 Kingston Flow 41.442 m3/s
06:01:00 Sat 25/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.34 deg C
06:10:02 Sat 25/02/2017 Kingston Flow 43.092 m3/s
06:01:00 Fri 24/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.51 deg C
10:05:01 Fri 24/02/2017 Kingston Flow 47.448 m3/s
06:10:02 Fri 24/02/2017 Kingston Flow 46.616 m3/s
10:05:01 Thu 23/02/2017 Kingston Flow 36.239 m3/s
06:10:01 Thu 23/02/2017 Kingston Flow 42.696 m3/s
06:01:00 Thu 23/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.49 deg C
06:01:00 Wed 22/02/2017 Teddington Lock Temperature 8.71 deg C
10:05:00 Wed 22/02/2017 Kingston Flow 50.891 m3/s
06:10:01 Wed 22/02/2017 Kingston Flow 51.546 m3/s
10:05:01 Tue 21/02/2017 Kingston Flow 55.313 m3/s
06:10:02 Tue 21/02/2017 Kingston Flow 54.905 m3/s
06:01:00 Tue 21/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.92 deg C
10:05:01 Mon 20/02/2017 Kingston Flow 53.685 m3/s
06:10:01 Mon 20/02/2017 Kingston Flow 57.018 m3/s
06:01:00 Mon 20/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.43 deg C
10:05:00 Sun 19/02/2017 Kingston Flow 64.476 m3/s
06:01:00 Sun 19/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.08 deg C
06:10:01 Sun 19/02/2017 Kingston Flow 63.466 m3/s
06:10:02 Sat 18/02/2017 Kingston Flow 64.147 m3/s
06:01:00 Sat 18/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.87 deg C
10:05:01 Sat 18/02/2017 Kingston Flow 64.025 m3/s
06:10:02 Fri 17/02/2017 Kingston Flow 63.151 m3/s
06:01:00 Fri 17/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.41 deg C
10:05:01 Fri 17/02/2017 Kingston Flow 65.416 m3/s
10:05:01 Thu 16/02/2017 Kingston Flow 63.778 m3/s
06:01:00 Thu 16/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.91 deg C
06:10:02 Wed 15/02/2017 Kingston Flow 62.524 m3/s
06:01:00 Wed 15/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.60 deg C
10:05:00 Wed 15/02/2017 Kingston Flow 65.326 m3/s
10:05:01 Tue 14/02/2017 Kingston Flow 68.200 m3/s
06:10:02 Tue 14/02/2017 Kingston Flow 75.215 m3/s
06:01:00 Tue 14/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.32 deg C
10:05:01 Mon 13/02/2017 Kingston Flow 52.253 m3/s
06:10:02 Mon 13/02/2017 Kingston Flow 74.551 m3/s
06:01:00 Mon 13/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.24 deg C
06:10:01 Sun 12/02/2017 Kingston Flow 76.745 m3/s
06:01:00 Sun 12/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.33 deg C
10:05:01 Sun 12/02/2017 Kingston Flow 75.695 m3/s
06:10:02 Sat 11/02/2017 Kingston Flow 80.998 m3/s
06:01:00 Sat 11/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.65 deg C
10:05:01 Sat 11/02/2017 Kingston Flow 81.197 m3/s
06:10:02 Fri 10/02/2017 Kingston Flow 101.040 m3/s
06:01:00 Fri 10/02/2017 Teddington Lock Temperature 5.94 deg C
10:05:00 Fri 10/02/2017 Kingston Flow 100.068 m3/s
06:10:01 Sun 05/02/2017 Kingston Flow 151.889 m3/s
06:01:00 Sun 05/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.16 deg C
10:05:01 Sun 05/02/2017 Kingston Flow 154.859 m3/s
06:10:02 Mon 06/02/2017 Kingston Flow 144.958 m3/s
06:01:00 Mon 06/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.83 deg C
10:05:00 Mon 06/02/2017 Kingston Flow 132.562 m3/s
06:01:00 Tue 07/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.66 deg C
06:10:01 Tue 07/02/2017 Kingston Flow 117.878 m3/s
10:05:01 Tue 07/02/2017 Kingston Flow 116.139 m3/s
06:10:02 Wed 08/02/2017 Kingston Flow 118.200 m3/s
06:01:00 Wed 08/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.54 deg C
10:05:01 Wed 08/02/2017 Kingston Flow 119.317 m3/s
06:10:02 Thu 09/02/2017 Kingston Flow 111.251 m3/s
06:01:00 Thu 09/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.27 deg C
10:05:00 Thu 09/02/2017 Kingston Flow 112.309 m3/s
06:10:02 Thu 09/02/2017 Kingston Flow 111.251 m3/s
06:01:00 Thu 09/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.27 deg C
10:05:00 Thu 09/02/2017 Kingston Flow 112.309 m3/s
06:10:02 Wed 08/02/2017 Kingston Flow 118.200 m3/s
06:01:00 Wed 08/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.54 deg C
10:05:01 Wed 08/02/2017 Kingston Flow 119.317 m3/s
10:05:01 Tue 07/02/2017 Kingston Flow 116.139 m3/s
06:01:00 Tue 07/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.66 deg C
06:10:01 Tue 07/02/2017 Kingston Flow 117.878 m3/s
10:05:00 Mon 06/02/2017 Kingston Flow 132.562 m3/s
06:10:02 Mon 06/02/2017 Kingston Flow 144.958 m3/s
06:01:00 Mon 06/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.83 deg C
10:05:01 Sun 05/02/2017 Kingston Flow 154.859 m3/s (EA-Yellow Boards Stream Decr)
06:10:01 Sun 05/02/2017 Kingston Flow 151.889 m3/s (EA-Yellow Boards)
06:01:00 Sun 05/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.16 deg C
10:05:01 Sat 04/02/2017 Kingston Flow 167.537 m3/s (EA-Yellow Boards)
06:10:01 Sat 04/02/2017 Kingston Flow 160.297 m3/s (EA-Yellow Boards)
06:01:00 Sat 04/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.48 deg C
10:05:00 Fri 03/02/2017 Kingston Flow 165.657 m3/s (EA-Yellow Boards)
06:10:02 Fri 03/02/2017 Kingston Flow 158.736 m3/s (EA-Yellow Boards)
06:01:00 Fri 03/02/2017 Teddington Lock Temperature 7.50 deg C
10:05:01 Thu 02/02/2017 Kingston Flow 132.526 m3/s
06:10:01 Thu 02/02/2017 Kingston Flow 105.371 m3/s
06:01:00 Thu 02/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.86 deg C
10:05:01 Wed 01/02/2017 Kingston Flow 114.864 m3/s
06:10:01 Wed 01/02/2017 Kingston Flow 110.820 m3/s
06:01:00 Wed 01/02/2017 Teddington Lock Temperature 6.08 deg C
10:05:01 Tue 31/01/2017 Kingston Flow 100.951 m3/s
06:10:02 Tue 31/01/2017 Kingston Flow 135.594 m3/s
06:01:00 Tue 31/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.56 deg C
10:05:01 Mon 30/01/2017 Kingston Flow 61.771 m3/s
06:10:02 Mon 30/01/2017 Kingston Flow 52.488 m3/s
06:01:00 Mon 30/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.22 deg C
10:05:01 Sun 29/01/2017 Kingston Flow 29.777 m3/s
06:10:01 Sun 29/01/2017 Kingston Flow 31.535 m3/s
06:01:00 Sun 29/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.37 deg C
10:05:01 Sat 28/01/2017 Kingston Flow 31.261 m3/s
06:10:02 Sat 28/01/2017 Kingston Flow 29.757 m3/s
06:01:00 Sat 28/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.81 deg C
10:05:00 Fri 27/01/2017 Kingston Flow 36.375 m3/s
06:10:01 Fri 27/01/2017 Kingston Flow 35.839 m3/s
06:01:00 Fri 27/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.81 deg C
10:05:00 Thu 26/01/2017 Kingston Flow 34.259 m3/s
06:10:02 Thu 26/01/2017 Kingston Flow 36.035 m3/s
06:01:00 Thu 26/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.81 deg C
10:05:01 Wed 25/01/2017 Kingston Flow 36.866 m3/s
06:10:01 Wed 25/01/2017 Kingston Flow 37.249 m3/s
06:02:00 Wed 25/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.81 deg C
10:05:01 Tue 24/01/2017 Kingston Flow 35.259 m3/s
06:10:01 Tue 24/01/2017 Kingston Flow 38.630 m3/s
06:01:00 Tue 24/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.88 deg C
10:05:00 Mon 23/01/2017 Kingston Flow 58.801 m3/s
06:10:02 Mon 23/01/2017 Kingston Flow 53.887 m3/s
06:01:00 Mon 23/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.85 deg C
10:05:01 Sun 22/01/2017 Kingston Flow 61.531 m3/s
06:10:02 Sun 22/01/2017 Kingston Flow 64.509 m3/s
06:01:00 Sun 22/01/2017 Teddington Lock Temperature 3.99 deg C
10:05:00 Sat 21/01/2017 Kingston Flow 79.248 m3/s
06:10:02 Sat 21/01/2017 Kingston Flow 77.843 m3/s
06:01:00 Sat 21/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.42 deg C
10:05:01 Fri 20/01/2017 Kingston Flow 73.731 m3/s
06:10:02 Fri 20/01/2017 Kingston Flow 71.057 m3/s
06:01:00 Fri 20/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.72 deg C
10:05:01 Thu 19/01/2017 Kingston Flow 128.591 m3/s
06:10:02 Thu 19/01/2017 Kingston Flow 137.636 m3/s
06:01:00 Thu 19/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.84 deg C
10:05:01 Wed 18/01/2017 Kingston Flow 107.638 m3/s
06:10:01 Wed 18/01/2017 Kingston Flow 127.769 m3/s
06:01:00 Wed 18/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.19 deg C
10:05:00 Tue 17/01/2017 Kingston Flow 114.869 m3/s
06:10:01 Tue 17/01/2017 Kingston Flow 103.707 m3/s
06:03:00 Tue 17/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.60 deg C
10:05:01 Mon 16/01/2017 Kingston Flow 90.783 m3/s
06:10:01 Mon 16/01/2017 Kingston Flow 93.632 m3/s
06:01:00 Mon 16/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.29 deg C
10:05:01 Sun 15/01/2017 Kingston Flow 76.230 m3/s
06:10:01 Sun 15/01/2017 Kingston Flow 93.139 m3/s
06:01:00 Sun 15/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.82 deg C
10:05:01 Sat 14/01/2017 Kingston Flow 98.015 m3/s
06:10:02 Sat 14/01/2017 Kingston Flow 101.299 m3/s
06:01:00 Sat 14/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.26 deg C
10:05:01 Fri 13/01/2017 Kingston Flow 63.334 m3/s
06:10:02 Fri 13/01/2017 Kingston Flow 62.792 m3/s
06:01:00 Fri 13/01/2017 Teddington Lock Temperature 6.23 deg C
10:05:01 Thu 12/01/2017 Kingston Flow 32.971 m3/s
06:10:01 Thu 12/01/2017 Kingston Flow 35.150 m3/s
06:01:00 Thu 12/01/2017 Teddington Lock Temperature 6.26 deg C
10:05:00 Wed 11/01/2017 Kingston Flow 38.278 m3/s
06:10:01 Wed 11/01/2017 Kingston Flow 38.420 m3/s
06:01:00 Wed 11/01/2017 Teddington Lock Temperature 6.26 deg C
10:05:00 Tue 10/01/2017 Kingston Flow 38.549 m3/s
06:10:02 Tue 10/01/2017 Kingston Flow 47.616 m3/s
06:01:00 Tue 10/01/2017 Teddington Lock Temperature 6.06 deg C
10:05:01 Mon 09/01/2017 Kingston Flow 42.497 m3/s
10:05:00 Sun 08/01/2017 Kingston Flow 47.917 m3/s
06:10:02 Mon 09/01/2017 Kingston Flow 43.601 m3/s
06:01:00 Mon 09/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.81 deg C
06:10:01 Sun 08/01/2017 Kingston Flow 37.912 m3/s
06:02:00 Sun 08/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.24 deg C
10:05:01 Sat 07/01/2017 Kingston Flow 26.592 m3/s
06:10:01 Sat 07/01/2017 Kingston Flow 24.158 m3/s
06:01:00 Sat 07/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.86 deg C
10:05:00 Fri 06/01/2017 Kingston Flow 23.143 m3/s
06:10:03 Fri 06/01/2017 Kingston Flow 22.005 m3/s
06:01:00 Fri 06/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.83 deg C
10:05:01 Thu 05/01/2017 Kingston Flow 23.449 m3/s
06:10:02 Thu 05/01/2017 Kingston Flow 27.517 m3/s
06:01:00 Thu 05/01/2017 Teddington Lock Temperature 4.96 deg C
10:05:01 Wed 04/01/2017 Kingston Flow 35.590 m3/s
06:10:02 Wed 04/01/2017 Kingston Flow 35.363 m3/s
06:01:00 Wed 04/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.32 deg C
10:05:01 Tue 03/01/2017 Kingston Flow 33.794 m3/s
06:10:02 Tue 03/01/2017 Kingston Flow 31.656 m3/s
06:01:00 Tue 03/01/2017 Teddington Lock Temperature 5.42 deg C
10:05:00 Mon 02/01/2017 Kingston Flow 19.134 m3/s
06:10:01 Mon 02/01/2017 Kingston Flow 18.996 m3/s
10:05:01 Sun 01/01/2017 Kingston Flow 9.788 m3/s

This information derives from the Environment Agency South East Telemetry (SETEL) Thames Flows. Please be aware that this data is unvalidated and the EA and KRC are not liable for any damage or injury caused by a member of any club or individual relying on this data. Notice from the EA: River level and flow data is gathered by the Environment Agency to help it fulfill its statutory duties. We publish because we recognise that this information may also be useful for others, but we have always made it clear that we cannot guarantee its availability. There may be occasions when data will not have been collected from a gauging station; therefore results will not appear until the next data collection. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided, neither Environment Agency, nor its employees or agents can be held responsible for any inaccuracies or omissions, whether caused by negligence or otherwise.